Image 01 Image 02 Image 04 Image 05 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10 Image 10 Image 10 Image 10

Sertifikat ISO 22000

July, 2018.

„Mlekara Moravica“ doo uvodi sistem upravljanja bezbednošću hrane usaglašen sa zahtevima ISO 22000:2007. Sertifikat je izdat od strane sertifikacione kuće TMS CEE doo. Proces sertifikacije je mnogo složeniji u odnosu na sertifikaciju HACCP sistema, s tim da sticanje sertifikata ISO 22000 daje veliki ugled preduzeću i priznat je na internacionalnom nivou.