Image 01 Image 02 Image 04 Image 05 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10 Image 10 Image 10 Image 10

Сертификат ИСО 22000

јул, 2018.

„Млекара Моравица“ доо уводи систем управљања безбедношћу хране усаглашен са захтевима ИСО 22000:2007. Сертификат је издат од стране сертификационе куће ТМС ЦЕЕ доо. Процес сертификације је много сложенији у односу на сертификацију ХАЦЦП система, с тим да стицање сертификата ИСО 22000 даје велики углед предузећу и признат је на интернационалном нивоу.