Image 01 Image 02 Image 04 Image 05 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10 Image 10 Image 10 Image 10

Bonitetna ocena AA+

September, 2018.

Sertifikat kojim se potvrđuje da je „Mlekara Moravica“ doo u grupi preduzeća sa najboljom bonitetnom ocenom AA+ u Srbiji, te da ispunjava sve kriterijume za 2018. godinu i spada u sam vrh bonitetne izvrsnosti.