Image 01 Image 02 Image 04 Image 05 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10 Image 10 Image 10 Image 10

Бонитетна оцена АА+

септембар, 2018.

Сертификат којим се потврђује да је „Млекара Моравица“ доо у групи предузећа са најбољом бонитетном оценом АА+ у Србији, те да испуњава све критеријуме за 2018. годину и спада у сам врх бонитетне изврсности.