Image 01 Image 02 Image 04 Image 05 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10 Image 10 Image 10 Image 10
децембар, 2019. CompanyWall златна бонитетна изврсност

Сертификат златне бонитетне изврсности од стране „CompanyWall“ doo којим се потрвђује да „Млекара Моравица“ доо већ три године у континуитету остварује одличан бонитет.


новембар, 2019. Пуштен у рад објекат за прераду отпадних вода

Добијена водна и употребна дозвола за објекат за прераду отпадних вода. Три године мукотрпног рада, ангажовања више консултантских кућа, уложеног времена, труда и средстава се коначно исплатило. Показавши тако да нам као друштвено одговорном предузећу


септембар, 2018. Бонитетна оцена АА+

Сертификат којим се потврђује да је „Млекара Моравица“ доо у групи предузећа са најбољом бонитетном оценом АА+ у Србији, те да испуњава све критеријуме за 2018. годину и спада у сам врх бонитетне изврсности.


децембар, 2019. CompanyWall златна бонитетна изврсност

Сертификат златне бонитетне изврсности од стране „CompanyWall“ doo којим се потрвђује да „Млекара Моравица“ доо већ три године у континуитету остварује одличан бонитет.


новембар, 2019. Пуштен у рад објекат за прераду отпадних вода

Добијена водна и употребна дозвола за објекат за прераду отпадних вода. Три године мукотрпног рада, ангажовања више консултантских кућа, уложеног времена, труда и средстава се коначно исплатило. Показавши тако да нам као друштвено одговорном предузећу


септембар, 2018. Бонитетна оцена АА+

Сертификат којим се потврђује да је „Млекара Моравица“ доо у групи предузећа са најбољом бонитетном оценом АА+ у Србији, те да испуњава све критеријуме за 2018. годину и спада у сам врх бонитетне изврсности.