Image 01 Image 02 Image 04 Image 05 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10 Image 10 Image 10 Image 10

CompanyWall златна бонитетна изврсност

децембар, 2019.

Сертификат златне бонитетне изврсности од стране „CompanyWall“ doo којим се потрвђује да „Млекара Моравица“ доо већ три године у континуитету остварује одличан бонитет.


Пуштен у рад објекат за прераду отпадних вода

новембар, 2019.

Добијена водна и употребна дозвола за објекат за прераду отпадних вода. Три године мукотрпног рада, ангажовања више консултантских кућа, уложеног времена, труда и средстава се коначно исплатило. Показавши тако да нам као друштвено одговорном предузећу није битан само профит и лична корист, већ пре свега здравље нашег народа и заштита наше средине.