Image 01 Image 02 Image 04 Image 05 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10 Image 10 Image 10 Image 10

Бонитетна оцена АА+

септембар, 2018.

Сертификат којим се потврђује да је „Млекара Моравица“ доо у групи предузећа са најбољом бонитетном оценом АА+ у Србији, те да испуњава све критеријуме за 2018. годину и спада у сам врх бонитетне изврсности.


Сертификат ИСО 22000

јул, 2018.

„Млекара Моравица“ доо уводи систем управљања безбедношћу хране усаглашен са захтевима ИСО 22000:2007. Сертификат је издат од стране сертификационе куће ТМС ЦЕЕ доо. Процес сертификације је много сложенији у односу на сертификацију ХАЦЦП система, с тим да стицање сертификата ИСО 22000 даје велики углед предузећу и признат је на интернационалном нивоу.