Image 01 Image 02 Image 04 Image 05 Image 05 Image 06 Image 07 Image 08 Image 09 Image 10 Image 10 Image 10 Image 10

Bonitetna ocena AA+

September, 2018.

Sertifikat kojim se potvrđuje da je „Mlekara Moravica“ doo u grupi preduzeća sa najboljom bonitetnom ocenom AA+ u Srbiji, te da ispunjava sve kriterijume za 2018. godinu i spada u sam vrh bonitetne izvrsnosti.


Sertifikat ISO 22000

July, 2018.

„Mlekara Moravica“ doo uvodi sistem upravljanja bezbednošću hrane usaglašen sa zahtevima ISO 22000:2007. Sertifikat je izdat od strane sertifikacione kuće TMS CEE doo. Proces sertifikacije je mnogo složeniji u odnosu na sertifikaciju HACCP sistema, s tim da sticanje sertifikata ISO 22000 daje veliki ugled preduzeću i priznat je na internacionalnom nivou.